De beste links voor het eindexamen!

Link voor het eindexamen
Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie waarborgt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ze zien er onder andere op toe dat de afname van examens volgens de voorschriften verloopt. Als dat niet gebeurt, kunnen ze de examens (op een bepaalde school of landelijk) ongeldig verklaren.Onderwijsinspectie
Examenlinks