De beste links voor het eindexamen!

Link voor het eindexamen
Finler.nl

Op Finler.nl vind je uitleg van verschillende begrippen en afkortingen die je moet weten voor het eindexamen economie en M&O. De website is ook te bereiken via de URL Economie-portaal.nl.

Het beste van Finler.nl?

Uitleg economische begrippen en afkortingen

De website van Finler.nl heeft:

  • Uitleg economische begrippen en afkortingen
  • Achtergrondinformatie bij het examen economie
  • Overige informatie over financiële dienstenFinler.nl
Examenlinks