De beste links voor het eindexamen!

Link voor het eindexamen
OudeExamens.nl

Op OudeExamens.nl vind je oude examens inclusief antwoordmodellen. Daarnaast kun je voor de betavakken per onderwerp de examens oefenen en is er een cijfertool waarmee je je cijfer kunt berekenen. Om de cijfertool te gebruiken moet je het examen maken, je antwoorden checken met het antwoordmodel en vervolgens het aantal behaalde punten in de cijfertool invullen. Op OudeExamens.nl zijn daarnaast ook samenvattingen van ExamenOverzicht te bestellen. De website is een initiatief van Examentraining Exact.

Het beste van OudeExamens.nl?

Het aanbod oude examens

De website van OudeExamens.nl heeft:

  • Examenvragen van oude examens
  • Samenvattingen
  • Een cijfertool om je cijfer te berekenen bij het maken van oude examensOudeExamens.nl
Examenlinks