De beste links voor het eindexamen!

Leraar op YouTube
Jan Willem Eckhardt

Het YouTube account van Jan Willem Eckhardt heeft handige video's met uitleg over onderwerpen voor het examen natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Content

Uitleg video's

Vakken

Natuurkunde, scheikunde, wiskundeYouTube Jan Willem Eckhardt
Examenlinks